Általános Szerződési Feltételek

Felhasználási feltételek

 1. A profimagantanar.hu (továbbiakban: profimagantanar) egy közvetítői közeg a tanulni vágyók és magántanárok között.
  A szolgáltatások nyújtása, valamint igénybevétele mind a magántanár, mind a diák részéről a profimagantanar közvetítésével történik a következő feltételekkel.
  A profimagantanar oldal használatával a magántanár egyértelmű beleegyezését adja annak, hogy a felhasználói feltételeket elfogadja. Abban az esetben, ha a magántanár a feltételekkel nem ért egyet, nem jogosult a portál használatára.
 2. A felhasználó a servereken csak egy azonosítóval léphet be (teljes név), valamint csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet.
 3. A regisztráció befejeztével, a felhasználási feltételek beleegyezésével, valamint a „Regisztrálás” és „Elfogadom” gombok megnyomásával a magántanár és a profimagantanar oldal között szerződési viszony jön létre a polgári törvénykönyv értelmében. § 40 bek. 4 törvényszám 40/1964
 4. A magántanár adatlapja kérésre azonnali hatállyal megszüntethető a info@profimagantanar.hu e-mail címre történő kérvény elküldésével.
 5. A magántanár beleegyezik, hogy adatlapján profilképének feltöltése nem kötelező.
  A magántanár beleegyezik, hogy olyan profilképet tölt fel, mely alapján beazonosítható.
  A magántanár beleegyezik, hogy a szerverre csak olyan képeket tölt fel, melynek szerzői jogaival rendelkezik.
  A magántanár nem jogosult olyan kép feltöltésére a szerverre, mely ellentétes a jó erkölccsel, valamint a Magyar Köztársaság általános jogszabályaival, beleértve a pornográf és erotikus tematikájú fényképeket.
  A magántanár nem jogosult személyes adatainak feltüntetésére a fényképeken, sem alternatív lehetőségek kihasználására, mely a profimagantanar oldalon kívül történő kapcsolatfelvételt illeti.
  A feltöltött fényképeken nem jogszerű kapcsolati adatok, logók, vízjelek vagy más identifikációs megjelölések feltüntetése.
  Az előző pontokban összefoglaltak vonatkoznak minden fényképre és videóra, melyeket a felhasználó a szerverhez hozzáad, főként a "Fényképek és oklevelek" szekcióban.
 6. A diákok számára a regisztráció nem köteles, elég felvenni a magántanárral a kapcsolatot a kapcsolati űrlap segítségével vagy a megjelenő email címeken, telefonszámon. A diák beleegyezik, hogy a kapcsolati űrlap elküldésével személyes adatai feldolgozásra kerülnek. A diákok számára a profimagantanar oldal díjmentes.
 7. A profimagantanar oldal fenntartja a jogot a magántanár adatlapjának javítására vagy törlésére minden indok nélkül, amennyiben az nem felel meg a felhasználási feltételekkel vagy a jó erkölccsel.
 8. A működtetőnek jogában áll blokkolni a felhasználó hozzáférését fiókjához, valamint törölni azt.
 9. A profimagantanar oldal tiszteletben tartja a magántanárok és diákok magánszféráját, valamint azok személyese adatainak védelmét és feldolgozását. Személyes adatok alatt azokat az információkat értjük, melyek által az egyén beazonosítható, mint például vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím és egyéb adatok.
  A profimagantanar oldal a fenntartja a jogot, hogy a magántanár és a diák közötti kommunikációhoz, illetve kérésekhez hozzáférése legyen. A profimagantanar oldal a személyes adatokat harmadik félnek ki nem adja, nyilvánosságra sem hozza a magántanár vagy a diák beleegyezése nélkül. Személyes adatok védelmével kapcsolatos további kérdéseiket küldjék a következő címre: info@profimagantanar.hu
 10. A profimagantanar oldal csupán a magántanár és diák közötti közvetítésben vesz részt, így nem vállal felelősséget a szolgáltatás minőségéért és fizetés gyorsaságáért. A profimagantanar oldal nem garantálja a portál mindenkori hibátlan működését. A profimagantanar nem vállal felelősséget továbbá az esetleges károkért, melyek a diákot és/vagy a magántanárt érinthetik egymással való érintkezésük során. A profimagantanar nem vállal felelősséget a magántanárok profilján feltüntetett személyes adatokkal való visszaélés esetén, illetve abban az esetben, ha egy harmadik fél illegális módon fér hozzájuk. A magántanár és a diák hozzájárul adatai statisztikai feldolgozásához. A profimagantanar oldal nem vállal felelősséget a magántanárt, diákot vagy egy harmadik személyt ért károkért, melyek az oldal közvetlen vagy közvetett használata következtében keletkeztek. A profimagantanar oldal nem vállal felelősséget a magántanárt, diákot vagy egy harmadik személyt ért károkért, melyek az oldal helytelen használatából származnak.
 11. A profimagantanar kijelenti, hogy az oldal működtetését továbbra is gondosan végzi, hogy ezzel is csökkentse az oldal használata közben esetlegesen fellépő rizikók megjelenését, melyek érinthetik a magántanárokat, diákokat illetve harmadik személyeket. A profimagantanar oldal fenntartja a jogot, hogy az oldalat előzetes bejelentés nélkül módosíthatja vagy újíthatja. A profimagantanar oldal fenntartja a jogot, hogy az oldal működését karbantartás miatt bármikor szüneteltetheti.
 12. Mind a magántanár, mind a diák törvény szerint beleegyezik abba, hogy az oldal mindkét fél számára információs e-mailt küldhet az újdonságokról, melyeket az kínál.
 13. A profimagantanar nem vállal felelősséget a bejegyzések tartalmáért, valamint a diákok és tanárok aktivitásáért. A profimagantanar ügyel az ajánlások minőségére és hitelességére. Ugyanakkor nem vállal felelősséget az esetlegesen előforduló hibákért, vagy a diákok által helytelenül megadott adatokért.
 14. Magántanárok és diákok számára is tilos a profimagantanar oldalon:
  a) vulgarizmus, valamint olyan szavak és szókapcsolatok használata, melyek bármiféle módon társadalmilag nem elfogadottak, illetve erkölcsi akadályokba ütköznek
  b) hiteltelen, megkérdőjelezhető, sértő vagy hamis információ nyújtása adott személyről
  c) az erőszak támogatása, a gyűlöletkeltés nyílt vagy rejtett formája faj, bőrszín, nyelv, hitvallás, politikai és egyéb nézetek miatt, valamint nemzeti vagy szociális hovatartozás okán
  d) a háború támogatása vagy annak propagálása nyíltan vagy rejtve nem megfelelő kifejezésekkel
  e) nyíltan vagy rejtett módon támogatni az alkoholfogyasztást, alkoholizmust, dohányzást, tiltott szerek, mérgek használatát, illetve lekicsinyelni azok káros mellékhatásait
  f) veszélyeztetni a kiskorúak fizikai, pszichikai illetve morális fejlődését, vagy megzavarni az ő lelki-, érzelmi állapotukat
  g) gyerekpornográfia propagálása
  h) nyíltan vagy burkoltan propagálni bármiféle politikai nézetet vagy a pártok képviselőit
  i) saját weboldal, az adatlapon megjelenített személyes adatok, fényképek, ajánlások stb. reklámozása
  j) utalni az oldalon kívül történő kapcsolatfelvétel alternatív módjaira
  k) a felhasználó nem használhatja az oldalt oly módon, mellyel megkárosíthatja, megváltoztathatja annak kinézetét, tilos belenyúlni annak kódjába, túlterhelni azt
  l) a magántanár kapcsolattartásra nem javasolhat más internetes felületet (böngésző, szociális háló, lakcím megadása, kontaktus megadása)
 15. A profimagantanar fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználót az oldal tiltólistájára tegye, amennyiben megsérti az oldal valamelyik felhasználási feltételét.
 16. A profimagantanar fenntartja a jogot ezen szabályok módosítására, ami magával vonja a jogi előírások, technikai valamint egyéb körülmények megváltoztatását is, melyet a működtető szükségesnek vél. Abban az esetben, ha a változás végbemegy, a felhasználó tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy mindig az utolsó módítás van érvényben. A felhasználó bármikor jogosult az aktuális szabályok megtekintésére a weboldalon. Amennyiben a felhasználó továbbra is az oldalon marad, azzal fenntartás nélkül elfogadja annak működésének feltételeit.

Személyes rendelkezés a fizetést illetően

A fizetésnél esetlegesen fellépő hibák esetén keresse a reklamációs rendet,mely a profimagantanar oldalon elérhető.

A felhasználó beleegyezik iratainak elektronikus formában történő elküldésébe a felhasználó e-mail címére, melyet a profimagantanar oldalon adott meg.

A § 3, bek. (1) törvény a közösségi adószámról 222/2004 Z.z. törvény a közösségi adószámról értelmében a felhasználó akkor minősül adózó személynek, ha a szolgáltatás aktiválását követő 5 napon belül elküldi számlázási adatait erre az e-mail címre: info@profimagantanar.hu

Garancia hossza:

A garanciális időszak a választott szolgáltatástól függően adott, mely a szolgáltatás időtartama alatt érvényes, kivételt képeznek azok az esetek, melyekben máshogyan rendelkeztek (a szolgáltatás megvásárlásának idejétől).

A garanciális időszak a választott szolgáltatásra annyi idővel hosszabbodik, amennyi időt a hibák kiküszöbölése igénybe vett.

Reklamáció kivitelezésének módja:

A hibák elhárítása díjmentes, ezalatt értendő, hogy a profimagantanar a hibát eltávolítja, vagy adekvát szolgáltatást nyújt.

Amennyiben olyan hibáról van szó, melyet nem lehet kiküszöbölni, a profimagantanar egy kedvező összeget kínál a hibás szolgáltatásért.

A szolgáltató fenntartja a jogot a reklamációs rend megváltoztatására, melyet megváltoztatása esetén írásban közöl a profimagantanar oldalon.

Az olyan problémák kiküszöbölésénél, melyeknél nem elégséges a reklamációs rend, automatikusan a Polgári törvénykönyv rendeletei lépnek érvénybe, melyek mibenlétéről regisztrációkor a profimagantanar tájékoztatást küld.

Ellentétek alternatív megoldása

A felhasználónak jogában áll a szolgáltató felé kéréssel fordulni (e-mailben a info@profimagantanar.hu címre), amennyiben nem elégedett a hibás szolgáltatás kiküszöbölésével, vagy úgy véli, a szolgáltató megsértette jogait. Abban az esetben, ha a szolgáltató elutasítóan reagál a kérésre, vagy a kérés elküldését követő 30 napon belül nem válaszol, a felhasználónak jogában áll alternatív problémamegoldást indítványozni az adott tárggyal kapcsolatban a következő törvény értelmében: 391/2015 Z.z. A felhasználó a javaslatot a §12 391/2015 Z.z. törvény szerint teheti.

Miért a ProfiMagántanár?

A ProfiMagántanár Magyarország egyik legnagyobb látogatottságú magántanár kereső weboldala. Weboldalunk a maximálisan könnyű használhatóságra törekszik.